|      2019       Σχεδιασμός φοιτητικής εστίας


115a_kuniskas_interior_2019