Με την εμπειρία από την συνεργασία με διάφορα γραφεία από το 1988 ο Κωνσταντίνος δ. Πλαγγέτης και η Φωτεινή Β. Δαλιάνη δημιούργησαν το 1995 την AIEN 1:1 ARCHITECT DESIGN & CONSTRUCTION AREA.

Το γραφείο λειτουργεί με ένα αξιόλογο επιτελείο συνεργατών από κλάδους όπως: Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Διακοσμητών, Βιομηχανικών Σχεδιαστών, Γραφιστών, Σχεδιαστών και Εργοδηγών, που ασχολούνται με το φάσμα των  μελετών κτιριακών έργων, κατασκευής κτιριακών έργων, σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας &σχεδιασμό και κατασκευή εσωτερικών χώρων.

Α